Детска градина №20 „Весели очички“

Албум: Изложба базар „Весел Великден“