Детска градина №20 „Весели очички“

За нас

14 ное 2016

 

Мама много е щастлива!
С весели очички иска да сияя аз,
всеки ден и час!
И за мене е спокойна зная
щом в детската градина „Весели очички” ходя,
да се уча и играя!

Историята на детското заведение свидетелства за утвърдени традиции в предучилищното образование, които го определят като едно от предпочитаните и водещите в града.

Детска градина №20 „Весели очички“ е открита през 1978г. Построена е по типов проект и е предназначена за шест групи. В първите години успешно се внедрява методика за обучение на руски език и до края на 1989г. целенасочено се работи с децата за овладяване на езика. През м.август 2008г. с Решение на Общински съвет гр. Хасково Детската градина е преобразувана в Обединено детско заведение, чрез сливане с бившата Детска ясла №1, намираща се в съседство.

От 01.08.2016г. съгласно ЗПУО и заповед №936/01.08.2016г. на кмета на Община Хасково детското заведение е преименувано в Детска градина №20 „Весели очички“.

Днес ДГ №20 „Весели очички” функционира с 10 целодневни групи - 2 групи яслена възраст и 8 групи предучилищна възраст. Общият капацитет на детското заведение е 280 деца. На разположение са 2 сгради с много добре уредена материална база, кътове за игра и занимания, както и дворни пространства. За индивидуалния облик на Детското заведение допринасят рисувани картини от руски народни приказки във фоайетата и цветно мозаечно пано на двора, чиито автор е известният български художник Борис Димовски. И до ден днешен те предават собствен стил и колорит на детската градина.

Двете сгради на детското заведение са изцяло реновирани по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020г., като изцяло отговарят на съременните образователни стандарти за предучилищно образование.

 

Екип

ДГ № 20 “Весели очички“ разполага с квалифициран екип от педагогически, медицински и помощен персонал, който професионално, с опит, търпение и обич води децата по пътя на знанието и красотата в живота. През годините учителите показват високи резултати, новаторски дух и постигат творчески успехи, опирайки се на професионализма и желанието да се доказват в професията.

 

Директор

 • Ели Костова

Учители

 • Марина Димова - старши учител
 • Татяна Маджарова - учител /в отпуск по майчинство/
 • Гергана Атанасова - старши учител 
 • Ирина Иванова - учител 
 • Румяна Делигеоргиева - старши учител
 • Анна Русева - старши учител
 • Марияна Динкова -  учител
 • Величка Василева - учител
 • Станимира Канева - старши учител
 • Катя Ангелова - учител
 • Станислава Атанасова -  учител
 • Емилия Добромирова - учител
 • Мариана Димитрова - старши учител
 • Дафинка Демирева - учител
 • Христина Митрева - учител /в отпуск по майчинство/
 • Благовеста Вълкова - старши учител
 • Татяна Димитрова - учител
 • Анна Мишкова - учител
 • Николинка Табакова – старши учител по музика

Психолог

 • Валентина Грозева

Логопед

 • Жулиета Бодурова

Медицински сестри

 • Петя Борисова – на кабинет
 • Петя Калайджиева – на кабинет
 • Деница Кирякова - на кабинет
 • Ваня Стоева
 • Донка Колева
 • Надя Минчева
 • Румяна Борикарова

Финансово обслужване

 • външна фирма

Заместник-директор АСД

 • Десислава Георгиева

Касиер-домакин

 • Гичка Тодорова

Помощник възпитатели

 • Милка Марчева
 • Яна Делииванова
 • Янка Николова
 • Галя Бонева
 • Станка Петрова
 • Десислава Хубенова
 • Марияна Георгиева
 • Марияна Стефанова
 • Катя Тодева
 • Даниела Димова
 • Ваня Симеонова
 • Катя Русева
 • Галина Маринова
 • Семра Ахмедали
 • Гинка Сапунджиева

Огняри

 • Милко Чакъров
 • Рахим Тасим

Концепция

Цялостната концепция на Детското заведение е насочена към:

 • Опазване здравето и гарантиране сигурността на децата

 • Възпитание, обучение и социализация на децата

 • Полагане основите за учене през целия живот

 • Запазване традициите в българското предучилищно образование и внедряване на нови педагогически практики

 • Развиване на индивидуалните особености и таланти на всяко дете

 • Създаване на близки до семейната среда уют и емоционален комфорт.

Приоритети

 • Успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование.
 • Оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт.
 • Партньорство и взаимодействие между детската градина, родители и социални институции.

Позиции

 • Работа в екип

 • Професионално израстване

 • Толерантност и уважение

 • Мотивираност и творчество

Най-важното за нас е:  в ДГ „Весели очички“ децата да се чувстват обичани и щастливи

Очакваме при нас всички весели очички, на които предстои да опознаят...

 

... света, ...

 

... красотата на танците, ...

 

... багрите на рисунките...

 

... и динамиката на спорта.

 

Добре дошли при нас в ДГ „Весели очички“ гр. Хасково 
Тук се сбъдват всички детски мечти!

 

Административни услуги в детското заведение