Детска градина №20 „Весели очички“

За нас

14 ное 2016

 

Мама много е щастлива!
С весели очички иска да сияя аз,
всеки ден и час!
И за мене е спокойна зная
щом в детската градина „Весели очички” ходя,
да се уча и играя!

Историята на детското заведение свидетелства за утвърдени традиции в предучилищното образование, които го определят като едно от предпочитаните и водещите в града.

Детска градина №20 „Весели очички“ е открита през 1978г. Построена е по типов проект и е предназначена за шест групи. В първите години успешно се внедрява методика за обучение на руски език и до края на 1989 г. целенасочено се работи с децата за овладяване на езика. През м. август 2008 г. с Решение на Общински съвет гр. Хасково Детската градина е преобразувана в Обединено детско заведение, чрез сливане с бившата Детска ясла №1, намираща се в съседство.

От 01.08.2016 г. съгласно ЗПУО и заповед №936/01.08.2016 г. на кмета на Община Хасково детското заведение е преименувано в Детска градина №20 „Весели очички“.

Днес ДГ №20 „Весели очички” функционира с 10 целодневни групи - 3 групи яслена възраст и 7 групи предучилищна възраст. Общият капацитет на детското заведение е 250 деца. На разположение са 2 сгради с много добре уредена материална база, кътове за игра и занимания, както и дворни пространства. За индивидуалния облик на Детското заведение допринасят рисувани картини от руски народни приказки във всяка занималня и цветно мозаечно пано на двора, чиито автор е известният български художник Борис Димовски.

И до ден днешен те предават собствен стил и колорит на детската градина

Предстои цялостно реновиране на детското заведение по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.“ Сградите ще са изцяло с нов интериор отговарящ на съвременните образователни стандарти за предучилищно образование.

Екип

ДГ№20“Весели очички“ разполага с квалифициран екип от педагогически, медицински и помощен персонал, който професионално, с опит, търпение и обич води децата по пътя на знанието и красотата в живота. През годините учителите показват високи резултати, новаторски дух и постигат творчески успехи, опирайки се на професионализма и желанието да се доказват в професията.

Директор

 • Иванка Илчева

Учители

 • Марина Димова-старши учител
 • Гергана Атанасова- старши учител
 • Ирина Иванова- учител
 • Румяна Делигеоргиева-старши учител
 • Донка Нейкова-старши учител
 • Недялка Любенова- старши учител
 • Станимира Канева-старши учител
 • Ваня Ванчева- учител
 • Таня Димитрова-старши учител
 • Емилия Текнефезова- учител
 • Мариана Димитрова- старши учител
 • Дафинка Гаджева- учител
 • Христина Митрева- учител
 • Благовеста Вълкова-старши учител
 • Николинка Табакова – старши учител по музика

Медицински сестри

 • Галина Акбашева – на кабинет
 • Иванка Щилянова – на кабинет
 • Златка Атанасова
 • Димитринка Трифонова
 • Ваня Стоева
 • Донка Колева
 • Надя Минчева
 • Румяна Борикарова
 • Димитрия Делчева
 • Таня Георгиева

Главен счетоводител

 • Антон Илиев
 • Зав административна служба
 • Благовеста Иванова

Касиер-домакин

 • Гичка Тодорова

Пом възпитатели

 • Мария Борисова
 • Милка Марчева
 • Яна Делииванова
 • Янка Николова
 • Росица Николаева
 • Галя Бонева
 • Станка Петрова
 • Атанаска Пампурова
 • Марияна Георгиева
 • Руска Лавова
 • Димитринка Петрова
 • Мария Грозева
 • Анка Йорданова

Огняри

 • Милко Чакъров
 • Сава Кирчев

Концепция

Цялостната концепция на Детското заведение е насочена към:

 • Опазване здравето и гарантиране сигурността на децата

 • Възпитание, обучение и социализация на децата

 • Полагане основите за учене през целия живот

 • запазване традициите в българското предучилищно образование и внедряване на нови педагогически практики

 • създаване на близки до семейната среда уют и емоционален комфорт.

Приоритети

 • Успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование.
 • Оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт.
 • Партньорство и взаимодействие между детската градина, родители и социални институции.

Позиции

 • Работа в екип

 • Професионално израстване

 • Толерантност и уважение

 • Мотивираност и творчество

Най-важното за нас е:  в ДГ „Весели очички“ децата да се чувстват обичани и щастливи

Очакваме при нас всички весели очички, на които предстои да опознаят...

 

... света, ...

 

... красотата на танците, ...

 

... багрите на рисунките...

 

... и динамиката на спорта.

 

Добре дошли при нас в ДГ „Весели очички“ гр. Хасково 
Тук се сбъдват всички детски мечти!