Детска градина №20 „Весели очички“

Родители

14 ное 2016

Партньори в обща кауза е идея, която осигурява възможност детската градина да бъде привлекателна среда за творчество, център за културно възпитателна и образователна работа, център за сътрудничество.

Регламентира на семейството право на участие, като равен партньор при реализиране бъдещето на децата.

Родителски срещи

Реализирани проекти

 • Обичам природата и аз участвам — 2011г.
 • НП Модернизация на материалната база в училище — 2014г.
 • Ежегодни проекти по физическа култура
 • Съвместни мини проекти с родителите:
  • „Мини проект Моята зелена детска градина“
  • „Моето вълшебно лято“
  • „От раклата на баба“
  • „В градината на чичо Милен“
  • „Моята красива детска градина“
  • „Да растем чисти и здрави“
  • „Нека бъдем добри“
  • „Великденски помагачи“
  • „Детска градина вкъщи“

Щастливи деца, спокойни родители

 

Родители и учители заедно в Детската градина - 13.03.2017

                                     Лекция на тема:„Толерантността“

Лектор: Красимира Богданова – психолог

Толерантността е част от ценностната система на човека, изразена в признание, приемане и разбиране на  хората от различни култури, етноси и проява на търпимост към чуждо мнение, поведение, интереси.

Една от най-важните задачи пред семейството и Детската градина – формиране у подрастващото поколение умения за разбиране и приемане на  другите, с техните възгледи, нрави и особености. Ето защо родители и учители трябва да стимулират,  насърчават и помагат на децата да изразяват както  своите чувства и емоции, така и да разбират емоциите на околните.