Детска градина №20 „Весели очички“

Втора "А"

1 окт 2019

Емилия Добромирова - учител

Станислава Атанасова - учител

Милка Марчева - помощник-възпитател

 

 

 

"Възрастните никога не разбират нищо сами и е уморително за децата винаги и

завинаги да им обясняват нещата."