Детска градина №20 „Весели очички“

Първа "А"

1 окт 2019

Емилия Добромирова - учител

Станислава Атанасова - учител

Десислава Хубенова - помощник-възпитател

Галина Маринова - помощник-възпитател

 

 

"Възрастните никога не разбират нищо сами и е уморително за децата винаги и

завинаги да им обясняват нещата."