Детска градина №20 „Весели очички“

Подготвителна група "А" 6-7г.

1 окт 2019

Донка Нейкова - старши учител

Емилия Добромирова - учител

Десислава Хубенова - помощник-възпитател

 

 

"Възрастните никога не разбират нищо сами и е уморително за децата винаги и

завинаги да им обясняват нещата."