Детска градина №20 „Весели очички“

Четвърта "А"

2 яну 2019

Румяна Делигеоргиева - старши учител

Ирина Иванова -  учител

Янка Добрева - помощник-възпитател

 

"Да имаш дете означава да можеш

да пуснеш сърцето си да се разхожда"