Детска градина №20 „Весели очички“

Нашата детска градина

19 окт 2017

На уличка тиха в нашия град 

издига се чуден дом - същински палат.

В него усмивки и веселие винаги има

това е 20-та Детска градина.