Детска градина №20 „Весели очички“

Четвърта „Б“

3 яну 2017

Марина Димова — старши учител
Гергана Атанасова — старши учител
Милка Марчева — помощник възпитател


„Най-големи сме от всички в детската градина.
Бъдещите ученици всички ни наричат.
Буквички печатни знаем, сричаме дори,
да броим и пишем можем с весели игри!
Да играем, да мечтаем, да бъдем добри — това ни учат нашите учителки!“