Детска градина №20 „Весели очички“

Четвърта „А“

3 яну 2017

Недялка Любенова — старши учител
Донка Нейкова — старши учител
Руска Лавова — помощник възпитател

 

 

„Тука бликат смях и песни,
тук е царство на игрите.
Учим, пеем и мечтаем в детската градина
със  приятели чудесни всело минават дните.“