Детска градина №20 „Весели очички“

Първа „А“

3 яну 2017

Мариана Димитрова — старши учител
Величка Василева —  учител
Галина Маринова — помощник възпитател

 

 

„Чаровни сме мечтатели,
големи сме всички приятели!
Учим се да знаем, можем и мечтаем, пееме със силен глас - 
"Колко хубаво е тук при нас!"
Да рисуваме обичаме, но пък с ножичката криволичиме.
За това в игрите сме добри, само дай ни ги“.