Детска градина №20 „Весели очички“

Първа "Б"

3 яну 2017

Благовеста Вълкова — старши учител
Анна Мишкова — учител
Гинка Сапунджиева — помощник-възпитател

 


„Доброто възпитание на децата е най-доброто наследство на народа ни!"