Детска градина №20 „Весели очички“

Подготвителна 6-7г

3 яну 2017

Мариана Димитрова — старши учител
Дафинка Гаджева — учител
Мария Желева — помощник възпитател

 


„Доброто възпитание на децата е най-доброто наследтво на народа ни“.