Детска градина №20 „Весели очички“

Първа "А"

3 яну 2017

Станимира Николова — старши учител
Катя Ангелова — учител
Гинка Сапунджиева — помощник-възпитател

 

„Всичко, което трябва да зная, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, ще науча в детската градина“.
— Робърт Фулам