Детска градина №20 „Весели очички“

Трета ПГ„А“ - 5г.

20 дек 2016

Мариана Димитрова — старши учител

Марияна Динкова — учител

Мария Грозева — помощник-възпитател

 

 

„В детската градина най-усмихнати сме ние.

От зори до късен час

Заедно се смеем и играем!

Учим, трудим се, защото всички сме деца от „Весели очички“!