Детска градина №20 „Весели очички“

СЪОБЩЕНИЕ

1 фев 2017

                                            Уважаеми родители,

 

Срокът за подаване на заявления за прием на деца в ДГ№20

От месец септември-2017г е 31.05.2017г

Необходими документи:

 

      - заявление по образец на ДГ

      - копие от акта за раждане на детето

 

Ще се приемат общо 52 деца за първа възрастова група -

3 годишни